דבר מלכות

בלק תשפ”ד

ח-יד תמוז תשפ"ד

14-20/07/2024

חוקת תשפ”ד

א-ז תמוז תשפ"ד

07-13/07/2024

קרח תשפ”ד

כד-ל סיון תשפ"ד

30/06-06/07/2024

שלח תשפ”ד

יז-כג סיון תשפ"ד

23-29/06/2024

בהעלותך תשפ”ד

י-טז סיון תשפ"ד

16-22/06/2024

נשא תשפ”ד

ג-ט סיון תשפ"ד

09-15/06/2024

במדבר תשפ”ד

כה אייר-ב סיון תשפ"ד

02-08/06/2024

בחוקותי תשפ”ד

יח-כד אייר תשפ"ד

26/05-01/06/2024

בהר תשפ”ד

יא-יז אייר תשפ"ד

19-25/05/2024

אמור תשפ”ד

ד-י אייר תשפ"ד

12-18/05/2024

קדושים תשפ”ד

כז ניסן-ג אייר תשפ"ד

05-11/05/2024

אחרי תשפ”ד

כ-כו ניסן תשפ"ד

28/04-04/05/2024

שבוע חג הפסח תשפ”ד

יג-יט ניסן תשפ"ד

21-27/04/2024

מצורע תשפ”ד

ו-יב ניסן תשפ"ד

14-20/04/2024

תזריע תשפ”ד

כח אדר ב-ה ניסן תשפ"ד

07-13/04/2024

שמיני תשפ”ד

כא-כז אדר ב' תשפ"ד

31/03-06/04/2024

צו תשפ”ד

יד-כ אדר ב' תשפ"ד

24-30/03/2024

ויקרא תשפ”ד

ז-יג אדר ב תשפ"ד

17-23/03/2024

פקודי תשפ”ד

ל אדר א-ו אדר ב תשפ"ד

10-16/03/2024

ויקהל תשפ”ד

כג-כט אדר א תשפ"ד

03-09/03/2024

תשא תשפ”ד

טז-כב אדר א תשפ"ד

25/02-02/03/2024

תצוה תשפ”ד

ט-טו אדר א תשפ"ד

18-24/02/2024

תרומה תשפ”ד

ב-ח אדר א תשפ"ד

11-17/02/2024

משפטים תשפ”ד

כה שבט-א אדר א תשפ"ד

04-10/02/2024

יתרו תשפ”ד

יח-כד שבט תשפ"ד

28/01-03/02/2024

בשלח תשפ”ד

יא-יז שבט תשפ"ד

21-27/01/2024

בא תשפ”ד

ד-י שבט תשפ"ד

14-20/01/2024

וארא תשפ”ד

כו טבת-ג שבט תשפ"ד

07-13/01/2024

שמות תשפ”ד

יט-כה טבת תשפ"ד

31/12/2023-06/01/2024

ויחי תשפ”ד

יב-יח טבת תשפ"ד

24-30/12/2023