אודות

קובץ הדבר מלכות החל לצאת לאור בשנת תנש”א (1991), והוא כולל בתוכו מאמרים, שיחות קודש ומכתבים של הרבי.

הרקע להולדת הקובץ התחיל במהלך החורף של אותה השנה.

בעקבות אירוע פומבי שהתקיים בארץ הקודש והושמעו בו דיבורים קשים בגנות עם ישראל, החל הרבי לדבר במהלך כמה שבתות על מעלתן המיוחדת של עם ישראל, על האיסור לדבר בגנותן והמעלה הגדולה בדיבור בשבח עם ישראל.

שער הדבר מלכות הראשון. צילום מתוך עיתון "כפר חב"ד
שער הדבר מלכות הראשון. צילום מתוך עיתון כפר חב”ד

שיחות אלו פורסמו בשבועון ‘כפר חב”ד’, במדור הפותח של העיתון תחת הכותרת ‘דבר מלכות’ שבו פורסמה מידי שבוע השיחה האחרונה של הרבי.

מאחר ותפוצת השבועון הייתה מוגבלת, ודברי הרבי באותן שבתות היו רלוונטיות במיוחד לציבור הישראלי, החליט הרב טובי’ה פלס לצלם את המדור מתוך העיתון, ולהפיצו במאות אלפי עותקים ברחבי ישראל, כדי שדברי הרבי יגיעו לכל יהודי. החוברות המודפסות הופצו באלפי עותקים בריכוזים החרדיים בבני ברק ובירושלים, וגם במקומות אחרים כמו בקיבוצים שונים.

בשבועות הבאים פרצה מלחמת המפרץ. הציבור הישראלי על גווניו חשש מאד מפני הבאות. באותם ימים הרבי הקדיש שיחות רבות לארץ ישראל . הרבי הרבה לדבר על הבטחון בהשם, על ההגנה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נותן לארץ ישראל, ועל כך שאין לחשוש לנסוע לישראל. גם בשבועות אלה, המשיך הרב טובי’ה פלס להדפיס אלפי עותקים של שיחות הרבי באותה המתכונת בה הודפסו במדור ‘דבר מלכות’ של שבועון כפר חב”ד. והשיחות הופצו ברחבי ארץ ישראל, בריכוזים דתיים ושאינם דתיים.

לרגע לא חשב הרב פלס שהדפסת השיחות תהפוך למשהו של קבע. נגע לליבו שדבריו של הרבי, שעסקו במיוחד בנושאים שנגעו ליושבי הארץ, יגיעו אל האנשים, ובהחלטה זריזה הוא החליט להפיץ אותם.

לאחר מספר שבועות שבהם הרב פלס מפיץ את מדור העיתון “דבר מלכות” במאות אלפי עותקים. הוא קיבל מהרבי הוראה לפנות להוצאה לאור הרשמית של חסידות חב”ד – ‘קה”ת’, בקשר להדפסת ה’דבר מלכות’. כשפנה להנהלת קה”ת, הם הכינו “דף שער” רשמי עם המסגרת הייחודית השמורה לדברי תורתו של הרבי המודפסים במסגרת ‘ספריית אוצר החסידים’ – החטיבה של הוצאת דברי התורה של אדמור”י חב”ד.

שער הדבר מלכות הרשמי הראשון
שער הדבר מלכות הרשמי הראשון

מה שהפך את ה’דבר מלכות’ מיוזמה פרטית של צילום מדור בעיתון, לשבועון רשמי בהוצאת ‘קה”ת’ העומדת תחת נשיאותו של הרבי.

החוברות היו נערכות לדפוס בימים ראשון ושני, וביום שלישי כבר הייתה מודפסת החוברת שהכילה גם את שיחות הרבי מהשבת האחרונה. את העותקים הראשונים שיצאו מהדפוס היה ממהר הרב פלס לקחת לנתב”ג, לחפש שם מישהו שטס לניו יורק, ולשלוח איתו מספר חוברות לרבי. כך, ביום שלישי בערב שעון ניו יורק, היה הרבי כבר מקבל את החוברות שהודפסו בישראל ומופצות באלפי עותקים.

מאז החל דבר מלכות לצאת לאור, זכה הרב פלס להתייחסויות רבות מהרבי בקשר להוצאה לאור של החוברת. כמעט בכל פעם בה זכה לקבל דולר מהרבי במסגרת חלוקת הדולרים, ובהזדמנויות נוספות היה הרבי מעניק לו דולר נוסף ‘פאַר דבר מלכות’ [=עבור ה’דבר מלכות’].

במהלך הקיץ של אותה שנה, הודפסה מהדורה מיוחדת של ‘דבר מלכות’ שכללה שיחות של הרבי בנושאי גאולה ומשיח מתוך הרמב”ם. כשקיבל הרבי את החוברת שהגיעה מישראל, ביקש לבצע הדפסה מיוחדת של החוברת בניו יורק, ולחלק לכל הקהל ב-770 בית מדרשו של הרבי. בט”ו אייר תשנ”א חילק הרבי במשך יותר משלוש וחצי שעות אלפי עותקים של חוברת הדבר מלכות.

לאחר כ”ז אד”ר תשנ”ב (1992), לאחר שהרבי הפסיק את התוועדויותיו בשבת, המשיך הרב פלס להדפיס את ה’דבר מלכות’ עם מאמרים, שיחות קודש ומכתבים של הרבי.

הרב טובי' פלס בקבלת דולר לברכה נוסף מהרבי
הרב טובי’ פלס בקבלת דולר לברכה נוסף מהרבי

בעזרת שותפו של הרב פלס בהפצת תורת הרבי, ר’ לוי שיחי’ לביוב, הודפסו מידי שבוע עשרות אלפי עותקים של חוברות ‘דבר מלכות’, והופצו בהיקפי ענק ברחבי הארץ והעולם.

במהלך השנים נוספו הוספות רבות ל’דבר מלכות’, והחוברת הלכה והתעבתה. מדורי לימוד יומי של חומש, רמב”ם ועוד התווספו לחוברת, שנחשפה לקהלים רבים ומגוונים.

כיום ניתן לקבל את החוברות במוקדי ההפצה או באמצעות משלוח ישירות לבית.

קובץ הדבר מלכות החל לצאת לאור בשנת תנש”א (1991), והוא כולל בתוכו מאמרים, שיחות קודש ומכתבים של הרבי.

הרקע להולדת הקובץ התחיל במהלך החורף של אותה השנה.

בעקבות אירוע פומבי שהתקיים בארץ הקודש והושמעו בו דיבורים קשים בגנות עם ישראל, החל הרבי לדבר במהלך כמה שבתות על מעלתן המיוחדת של עם ישראל, על האיסור לדבר בגנותן והמעלה הגדולה בדיבור בשבח עם ישראל.

שיחות אלו פורסמו בשבועון ‘כפר חב”ד’, במדור הפותח של העיתון תחת הכותרת ‘דבר מלכות’ שבו פורסמה מידי שבוע השיחה האחרונה של הרבי.

מאחר ותפוצת השבועון הייתה מוגבלת, ודברי הרבי באותן שבתות היו רלוונטיות במיוחד לציבור הישראלי, החליט הרב טובי’ה פלס לצלם את המדור מתוך העיתון, ולהפיצו במאות אלפי עותקים ברחבי ישראל, כדי שדברי הרבי יגיעו לכל יהודי. החוברות המודפסות הופצו באלפי עותקים בריכוזים החרדיים בבני ברק ובירושלים, וגם במקומות אחרים כמו בקיבוצים שונים.

בשבועות הבאים פרצה מלחמת המפרץ. הציבור הישראלי על גווניו חשש מאד מפני הבאות. באותם ימים הרבי הקדיש שיחות רבות לארץ ישראל . הרבי הרבה לדבר על הבטחון בהשם, על ההגנה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נותן לארץ ישראל, ועל כך שאין לחשוש לנסוע לישראל. גם בשבועות אלה, המשיך הרב טובי’ה פלס להדפיס אלפי עותקים של שיחות הרבי באותה המתכונת בה הודפסו במדור ‘דבר מלכות’ של שבועון כפר חב”ד. והשיחות הופצו ברחבי ארץ ישראל, בריכוזים דתיים ושאינם דתיים.

לרגע לא חשב הרב פלס שהדפסת השיחות תהפוך למשהו של קבע. נגע לליבו שדבריו של הרבי, שעסקו במיוחד בנושאים שנגעו ליושבי הארץ, יגיעו אל האנשים, ובהחלטה זריזה הוא החליט להפיץ אותם.

לאחר מספר שבועות שבהם הרב פלס מפיץ את מדור העיתון “דבר מלכות” במאות אלפי עותקים. הוא קיבל מהרבי הוראה לפנות להוצאה לאור הרשמית של חסידות חב”ד – ‘קה”ת’, בקשר להדפסת ה’דבר מלכות’. כשפנה להנהלת קה”ת, הם הכינו “דף שער” רשמי עם המסגרת הייחודית השמורה לדברי תורתו של הרבי המודפסים במסגרת ‘ספריית אוצר החסידים’ – החטיבה של הוצאת דברי התורה של אדמור”י חב”ד.

מה שהפך את ה’דבר מלכות’ מיוזמה פרטית של צילום מדור בעיתון, לשבועון רשמי בהוצאת ‘קה”ת’ העומדת תחת נשיאותו של הרבי.

החוברות היו נערכות לדפוס בימים ראשון ושני, וביום שלישי כבר הייתה מודפסת החוברת שהכילה גם את שיחות הרבי מהשבת האחרונה. את העותקים הראשונים שיצאו מהדפוס היה ממהר הרב פלס לקחת לנתב”ג, לחפש שם מישהו שטס לניו יורק, ולשלוח איתו מספר חוברות לרבי. כך, ביום שלישי בערב שעון ניו יורק, היה הרבי כבר מקבל את החוברות שהודפסו בישראל ומופצות באלפי עותקים.

מאז החל דבר מלכות לצאת לאור, זכה הרב פלס להתייחסויות רבות מהרבי בקשר להוצאה לאור של החוברת. כמעט בכל פעם בה זכה לקבל דולר מהרבי במסגרת חלוקת הדולרים, ובהזדמנויות נוספות היה הרבי מעניק לו דולר נוסף ‘פאַר דבר מלכות’ [=עבור ה’דבר מלכות’].

במהלך הקיץ של אותה שנה, הודפסה מהדורה מיוחדת של ‘דבר מלכות’ שכללה שיחות של הרבי בנושאי גאולה ומשיח מתוך הרמב”ם. כשקיבל הרבי את החוברת שהגיעה מישראל, ביקש לבצע הדפסה מיוחדת של החוברת בניו יורק, ולחלק לכל הקהל ב-770 בית מדרשו של הרבי. בט”ו אייר תשנ”א חילק הרבי במשך יותר משלוש וחצי שעות אלפי עותקים של חוברת הדבר מלכות.

לאחר כ”ז אד”ר תשנ”ב (1992), לאחר שהרבי הפסיק את התוועדויותיו בשבת, המשיך הרב פלס להדפיס את ה’דבר מלכות’ עם מאמרים, שיחות קודש ומכתבים של הרבי.

בעזרת שותפו של הרב פלס בהפצת תורת הרבי, ר’ לוי שיחי’ לבייב, הודפסו מידי שבוע עשרות אלפי עותקים של חוברות ‘דבר מלכות’, והופצו בהיקפי ענק ברחבי הארץ והעולם.

במהלך השנים נוספו הוספות רבות ל’דבר מלכות’, והחוברת הלכה והתעבתה. מדורי לימוד יומי של חומש, רמב”ם ועוד התווספו לחוברת, שנחשפה לקהלים רבים ומגוונים.

כיום ניתן לקבל את החוברות במוקדי ההפצה או באמצעות משלוח ישירות לבית.

שער הדבר מלכות הראשון, צילום מתוך עיתון כפר חב"ד

שער הדבר מלכות ה'רשמי' הראשון

הרב טובי' פלס בקבלת דולר לברכה נוסף מהרבי

ר' לוי לבייב אצל הרבי

קובץ הדבר מלכות החל לצאת לאור בשנת תנש”א (1991), והוא כולל בתוכו מאמרים, שיחות קודש ומכתבים של הרבי.

הרקע להולדת הקובץ התחיל במהלך החורף של אותה השנה.

בעקבות אירוע פומבי שהתקיים בארץ הקודש והושמעו בו דיבורים קשים בגנות עם ישראל, החל הרבי לדבר במהלך כמה שבתות על מעלתן המיוחדת של עם ישראל, על האיסור לדבר בגנותן והמעלה הגדולה בדיבור בשבח עם ישראל.

שיחות אלו פורסמו בשבועון ‘כפר חב”ד’, במדור הפותח של העיתון תחת הכותרת ‘דבר מלכות’ שבו פורסמה מידי שבוע השיחה האחרונה של הרבי.

מאחר ותפוצת השבועון הייתה מוגבלת, ודברי הרבי באותן שבתות היו רלוונטיות במיוחד לציבור הישראלי, החליט הרב טובי’ה פלס לצלם את המדור מתוך העיתון, ולהפיצו במאות אלפי עותקים ברחבי ישראל, כדי שדברי הרבי יגיעו לכל יהודי. החוברות המודפסות הופצו באלפי עותקים בריכוזים החרדיים בבני ברק ובירושלים, וגם במקומות אחרים כמו בקיבוצים שונים.

שער הדבר מלכות הראשון, צילום מתוך עיתון כפר חב"ד

בשבועות הבאים פרצה מלחמת המפרץ. הציבור הישראלי על גווניו חשש מאד מפני הבאות. באותם ימים הרבי הקדיש שיחות רבות לארץ ישראל . הרבי הרבה לדבר על הבטחון בהשם, על ההגנה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נותן לארץ ישראל, ועל כך שאין לחשוש לנסוע לישראל. גם בשבועות אלה, המשיך הרב טובי’ה פלס להדפיס אלפי עותקים של שיחות הרבי באותה המתכונת בה הודפסו במדור ‘דבר מלכות’ של שבועון כפר חב”ד. והשיחות הופצו ברחבי ארץ ישראל, בריכוזים דתיים ושאינם דתיים.

לרגע לא חשב הרב פלס שהדפסת השיחות תהפוך למשהו של קבע. נגע לליבו שדבריו של הרבי, שעסקו במיוחד בנושאים שנגעו ליושבי הארץ, יגיעו אל האנשים, ובהחלטה זריזה הוא החליט להפיץ אותם.

לאחר מספר שבועות שבהם הרב פלס מפיץ את מדור העיתון “דבר מלכות” במאות אלפי עותקים. הוא קיבל מהרבי הוראה לפנות להוצאה לאור הרשמית של חסידות חב”ד – ‘קה”ת’, בקשר להדפסת ה’דבר מלכות’. כשפנה להנהלת קה”ת, הם הכינו “דף שער” רשמי עם המסגרת הייחודית השמורה לדברי תורתו של הרבי המודפסים במסגרת ‘ספריית אוצר החסידים’ – החטיבה של הוצאת דברי התורה של אדמור”י חב”ד.

מה שהפך את ה’דבר מלכות’ מיוזמה פרטית של צילום מדור בעיתון, לשבועון רשמי בהוצאת ‘קה”ת’ העומדת תחת נשיאותו של הרבי.

שער הדבר מלכות ה'רשמי' הראשון

החוברות היו נערכות לדפוס בימים ראשון ושני, וביום שלישי כבר הייתה מודפסת החוברת שהכילה גם את שיחות הרבי מהשבת האחרונה. את העותקים הראשונים שיצאו מהדפוס היה ממהר הרב פלס לקחת לנתב”ג, לחפש שם מישהו שטס לניו יורק, ולשלוח איתו מספר חוברות לרבי. כך, ביום שלישי בערב שעון ניו יורק, היה הרבי כבר מקבל את החוברות שהודפסו בישראל ומופצות באלפי עותקים.

מאז החל דבר מלכות לצאת לאור, זכה הרב פלס להתייחסויות רבות מהרבי בקשר להוצאה לאור של החוברת. כמעט בכל פעם בה זכה לקבל דולר מהרבי במסגרת חלוקת הדולרים, ובהזדמנויות נוספות היה הרבי מעניק לו דולר נוסף ‘פאַר דבר מלכות’ [=עבור ה’דבר מלכות’].

הרב טובי' פלס בקבלת דולר לברכה נוסף מהרבי

במהלך הקיץ של אותה שנה, הודפסה מהדורה מיוחדת של ‘דבר מלכות’ שכללה שיחות של הרבי בנושאי גאולה ומשיח מתוך הרמב”ם. כשקיבל הרבי את החוברת שהגיעה מישראל, ביקש לבצע הדפסה מיוחדת של החוברת בניו יורק, ולחלק לכל הקהל ב-770 בית מדרשו של הרבי. בט”ו אייר תשנ”א חילק הרבי במשך יותר משלוש וחצי שעות אלפי עותקים של חוברת הדבר מלכות.

לאחר כ”ז אד”ר תשנ”ב (1992), לאחר שהרבי הפסיק את התוועדויותיו בשבת, המשיך הרב פלס להדפיס את ה’דבר מלכות’ עם מאמרים, שיחות קודש ומכתבים של הרבי.

בעזרת שותפו של הרב פלס בהפצת תורת הרבי, ר’ לוי שיחי’ לביוב, הודפסו מידי שבוע עשרות אלפי עותקים של חוברות ‘דבר מלכות’, והופצו בהיקפי ענק ברחבי הארץ והעולם.

במהלך השנים נוספו הוספות רבות ל’דבר מלכות’, והחוברת הלכה והתעבתה. מדורי לימוד יומי של חומש, רמב”ם ועוד התווספו לחוברת, שנחשפה לקהלים רבים ומגוונים.

כיום ניתן לקבל את החוברות במוקדי ההפצה או באמצעות משלוח ישירות לבית.

ר' לוי לבייב אצל הרבי